Waar je als kind gekend wordt.

Info en aanpak

Pippilotta kinderdagverblijf 9Kinderdagverblijf Pippilotta biedt opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar in Amersfoort. Pippilotta brengt de leefwereld van thuis en die van Pippilotta bij elkaar voor u en uw kind.

Ieder kind is uniek en daarom vindt Pippilotta het belangrijk om aandacht en zorg af te stemmen op het individuele kind, zodat uw kind gekend wordt.

Pippilotta richt zich op het rekening houden met elkaar, leren delen, samen praten, samen grenzen verkennen, normen & waarden van deze tijd leren en veel met elkaar spelen. Pippilotta noemt dat spelenderwijs leren.

Samen groepsactiviteiten en leuke uitjes waarin al deze aspecten aan bod komen, komen elke week voorbij. Te veel om op te noemen. Annika en Tommy doen jullie ook mee?!

Kwalitatieve Kinderopvang

In Nederland is kinderopvang geregeld middels de Wet Kinderopvang. Hierbinnen zijn kwaliteitseisen van kracht. Pippilotta conformeert zich volledig aan de wettelijke kaders.

Wij worden jaarlijks gecontroleerd door de GGD welke als taak heeft de kwaliteitseisen te bewaken binnen de kinderopvangbranche.

Pedagogisch Beleid

Pippilotta kinderdagverblijf 11

Ons pedagogisch beleid wordt bepaald door een vijftal basisbehoeften van kinderen en zijn vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan. Ons doel is kinderen zelfstandig maken en het pedagogisch beleid is altijd in ontwikkeling.

Groepen

De gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid maakt samenwerking tussen Pippilotta en ouders van groot belang. Wij willen graag samen kinderopvang aanbieden. We vertrouwen elkaar en geven elkaar respect. We zijn het eens dat we verschillend zijn, in mening, cultuur, religie en opvatting.

Kinderdagverblijf Pippilotta is van u en ons samen. Wij vinden het erg belangrijk dat u als ouder zich betrokken voelt. U mag dus altijd uw mening geven, dat stoppen we niet in een potje maar daar doen we wat mee!

Op de Woestijgerweg hebben we 2 stamgroepen: 1 van 12 en 1 van 6 kinderen. Op de Heiligenbergerweg hebben we 2 stamgroepen van 16 kinderen. Op de Utrechtseweg hebben we 1 stamgroep van 14 kinderen.