Waar je als kind gekend wordt.

Intake

Kinderdagverblijf Pippilotta vindt het belangrijk dat ieder kind zich gekend weet op het kinderdagverblijf. Het doel is het kind de begeleiding te geven die past bij haar individuele groei; immers, elk kind is uniek. Wij streven ernaar de eigenheid van het kind volledig tot bloei te laten komen door een warme en veilige omgeving te bieden. Het kind moet durven zijn wie het is en wordt hierin ondersteund door de pedagogisch medewerkers. Met liefde, aandacht, spel en activiteiten, wil kinderdagverblijf Pippilotta zorgen dat het zelfvertrouwen van het kind groeit en dat hij of zij zich zo snel mogelijk thuis voelt op de groep.

Pippilotta kinderdagverblijf 17De wendag is daarin heel belangrijk. Voordat je start bij kinderdagverblijf Pippilotta is er een wendag en een intake. Alle gegevens worden vastgelegd en de regels, protocollen en voorwaarden worden uitgelegd aan de ouder en het kind kan een dag meedraaien op de groep, zodat de vertrouwdheid wordt vergroot.

Ons team bestaat uit goed opgeleide (conform eisen wet Kinderopvang), enthousiaste pedagogisch medewerksters die kinderen de dag van hun leven bezorgen.

Iedereen beschikt over een Verklaring Omtrent Gedrag en EHBO, de juiste papieren, maar belangrijker nog….over een groot hart voor kinderen!!

play

stop

Contact Openingstijden