Waar je als kind gekend wordt.

LRK registratie

Kinderdagverblijf Pippilotta werkt volgens de afspraken die opgenomen staan in het landelijke kwaliteitsconvenant, het convenant van de gemeente Amersfoort & naar de wet kinderopvang. Hierin staan onder andere de normen voor het aantal kinderen en pedagogisch medewerkers per groep, de minimaal beschikbare ruimte per kind en het opleidingsniveau van de medewerkers. De eisen van het kwaliteitsconvenant zijn opgesteld door afnemers en aanbieders van kinderopvang in Nederland en zijn leidend voor onze organisatie.

Kinderdagverblijf Pippilotta is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang: www.landelijkregisterkinderopvang.nl
Lees hier voor het inspectierapport van de GGD:
Locatie Heiligenbergerweg: LRK nummer: 410097640
Locatie Woestijgerweg LRK nummer: 269974246
Locatie Utrechtseweg LRK nummer: 226544862
Locatie Bergenboulevard LRK nummer 980357597
Locatie Arnhemseweg LRK nummer 112758903