Waar je als kind gekend wordt.

Ouder en kids

Kinderdagverblijf Pippilotta is klein en fijn, waar een kind echt gekend wordt en waar er persoonlijke aandacht is voor kinderen én voor de ouders, eigenlijk zoals het hoort te zijn. Als ouder heb je het gevoel dat alles bespreekbaar is. Je kent iedere pedagogisch medewerker en zij kennen jou. Ook de directie staat open voor tips vanuit u als ouder en net zo belangrijk: Uw kind heeft het naar zijn of haar zin. De kleinschaligheid geeft een veilig gevoel en er is veel aandacht voor de ontwikkeling van baby, naar peuter naar kleuter (en niet vergeten altijd een beetje kind blijven hoor ook al ben je 95 jaar oud).

Of je nu Teun, Joop, Annelies of Margriet heet je zoon of dochter wordt door Pippilotta uitgedaagd en gestimuleerd een ieder op zijn / haar eigen niveau. Vrolijk langskomen, moe en voldaan weer naar huis.

Om de veiligheid van de kinderen te waarborgen hanteren wij het vierogenprincipe als uitgangspunt. Het vierogenprincipe betekent dat altijd iemand moet kunnen meekijken of meeluisteren, zodat de veiligheid van de kinderen nooit in het geding is.

Pippilotta heeft diverse maatregelen voor een verantwoorde opvang:

Een open en professioneel werkklimaat

Je moet alles kunnen zeggen, directe en laagdrempelige, eerlijke communicatie streven wij na. Er wordt gewerkt nav vastomlijnde protocollen tbv de borging.

Eigen stamgroep

De vaste groepsleiding staat op de groep. Geen derden.

Boventallige inzet van medewerkers

Op de locatie wordt gewerkt met stagiaires. Zij worden boventallig ingezet en fungeren tevens als extra paar ogen, waardoor het toezicht op de kinderen wordt vergroot. BOL variant.

Goede hippe, transparante locaties

De opzet van onze locatie wordt gekenmerkt door openheid en transparantie.  Met de openheid en transparantie in de opzet wordt het toezicht op de kinderen vergroot en het speelplezier vergoot. Het gaat om de beleving van uw kind elke dag weer.

Elk jaar nodigen we een mystery guest uit om ons te wijzen op mogelijke verbeteringen.

Kwaliteit zit niet alleen in procedures maar vooral in houding en gedrag. Niet het doen maar het zijn is van belang. Openheid, elkaar aanspreken, feedback geven en vragen zijn cruciale onderdelen van onze cultuur die het mogelijk maken onszelf continu te verbeteren en onszelf te zijn.

Pippilotta zou zeggen wie geeft is goed en wie niet geeft is niet goed!