Waar je als kind gekend wordt.

Oudercommissie

Pippilotta kinderdagverblijf wordt ondersteund door de oudercommissie. De oudercommissie behartigt de gemeenschappelijke belangen van de kinderen en ouders binnen het kinderdagverblijf. De oudercommissie richt zich op relevante onderwerpen zoals de aanwezige dieren op het kinderdagverblijf, de prijs van de opvang, de dag van de leidster, het organiseren van feesten en hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie.

En kan hierover zowel gevraagd als ongevraagd advies geven aan de directie. Zo kan de oudercommissie onder andere advies uitbrengen over het kwaliteitsbeleid, pedagogisch beleidsplan, veiligheid, spel- en ontwikkelingsactiviteiten, openingstijden en tariefswijzigingen. De oudercommissie bestaat uit ouders die geheel op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan het beleid van Pippilotta kinderdagverblijf. Zij komt periodiek bijeen om te vergaderen over de gewenste onderwerpen.

De oudercommissie:

  • overlegt met de locatie co√∂rdinator;
  • bevordert een goede en heldere informatie aan ouders;
  • onderhoudt contacten met andere ouders;
  • bevordert de betrokkenheid van ouders bij het kinderdagverblijf.