Waar je als kind gekend wordt.

Reglement klachten ouders

Klachtenregeling

comlaintMochten er, om wat voor redenen dan ook, klachten zijn over bijvoorbeeld de begeleiding, de hygiëne, het materiaal waar mee gewerkt wordt enzovoorts dan kunt u dit melden bij één van de pedagogisch medewerksters op kinderdagverblijf Pippilotta.

Komt u er samen niet uit, dan kunt u een gesprek aanvragen met de Locatie Coördinator. Zij staat u dan graag te woord en zal ervoor zorgdragen dat uw klacht serieus genomen wordt.

Wanneer eenzelfde klacht zich opnieuw voordoet of wanneer de klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld door de pedagogisch medewerkster of de leidinggevende, heeft u de mogelijkheid een formele klacht in te dienen bij de stichting geschillencommissie kinderopvang in Den Haag.

Kinderdagverblijf Pippilotta is  aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Kinderopvang gevestigd in Den Haag.  De volledige klachtenprocedure en het klachtenreglement ligt ter inzage op het kinderdagverblijf. Je kunt het klachtenreglement ook downloaden.

Oudercommissie:

Betrokkenheid en inspraak staan hoog in het vaandel bij kinderdagverblijf Pippilotta. Daarom hebben we een oudercommissie, die de belangen behartigt van de ouders en kinderen. Deze commissies worden samengesteld uit ouders die gebruikmaken van het kinderdagverblijf door de houder.

Leden van de oudercommissie leveren op verschillende vlakken een bijdrage aan de belangenbehartiging van kinderen en ouders van het kinderdagverblijf.

Wilt u met ons meepraten en meebeslissen, meld u dan aan voor de vrijwillige functie van

Oudercommissielid
Wij zoeken ouders die:

  • mee willen praten en beslissen
  • de kwaliteit van de kinderopvang positief willen beïnvloeden
  • willen samenwerken met andere ouders in de oudercommissie
  • hun (professionele) deskundigheid willen inzetten voor kinderdagverblijf Pippilotta
  • twee keer per jaar beschikbaar zijn voor een vergadering